Tính toán thông số máy

Bảng thông số lực chọn đầu béc phun theo áp suất và lưu lượng máy phun nước áp lực cao.

1 Galông/phút (GPM) = 3.785 lít/phút.

1 Psi = 0.069 Bar.

1 Bar = 1.020 kg/cm².

 

Quý khách hàng vui lòng chọn 1 trong 03 công thức sau để tính:
Áp lực sụt xuống trong đường ống áp lực
Lưu lượng (L/phút)
Kích thước đường ống
Chiều dài đường ống (m)
Áp lực dự kiến giảm
Trong đường ống áp lực
Tốc độ dòng nước