THÔNG TIN THANH TOÁN.

1. Công ty TNHH MTV SX TM DV Mai Quân.

1.1 Ngân hàng ACB.

STK: 83274279.

Chi nhánh: Phòng giao dịch Trường Chinh.

.....

1.2 Ngân hàng Techcombank.

STK: 14022746970011

Chi nhánh: Bảy Hiền.